r. pr. dr Joanna Podczaszy – radca prawny, doktor nauk prawnych i anglista. Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie gospodarczym z punktem ciężkości na prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Od lat zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw, w szczególności spółek prawa handlowego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnienia niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Joanna Podczaszy jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa upadłościowego, prawa handlowego oraz prawa cywilnego.
e-mail: kancelaria@jplex.pl
tel. +48 606 262 545