JPLex Kancelaria Radcy Prawnego
Joanna Podczaszy

 ul. Ślężna 148 lok. 304, 53-111 Wrocław

Oddział w Nysie
ul. Bracka 14/16 lok. 2, 48-300 Nysa

tel. +48 606 262 545 faks: +48 717072667
e-mail: kancelaria@jplex.pl
NIP: 7532417402 REGON: 022477647

„Verba volant, scripta manent”

„Słowa ulatują, pisma pozostają”