r. pr. dr Joanna Podczaszy – radca prawny, doktor nauk prawnych i anglista. Specjalizuje się w prawie handlowym oraz prawie gospodarczym z punktem ciężkości na prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. Od lat zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw, w szczególności spółek prawa handlowego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnienia niewypłacalności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Joanna Podczaszy jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa upadłościowego, prawa handlowego oraz prawa cywilnego.
e-mail: kancelaria@jplex.pl
tel. +48 606 262 545

dr Stanisław Gurgul – z wykształcenia prawnik i ekonomista. Od lat zajmuje się tworzeniem i likwidacją podmiotów gospodarczych oraz procesami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi. Specjalizuje się w dokonywaniu analiz ekonomicznych oraz  wycen przedsiębiorstw. Jako osoba zaufania publicznego zajmuje się też wykonywaniem testamentów. Stanisław Gurgul posiada kilkadziesiąt lat doświadczenia w doradztwie prawnym, ekonomicznym i finansowym. Obecnie wykonuje zawód syndyka i biegłego sądowego. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego i ekonomii.
e-mail: gurgul@jplex.pl
tel. +48 600 374 747

Katarzyna Gurgul – młodszy prawnik, studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje głównie na zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego. Pasjonuje się również historią prawa.
e-mail: sekretariat@jplex.pl