Nasza Kancelaria świadczy profesjonalną obsługę prawną podmiotom gospodarczym, jednostkom samorządu terytorialnego, organom administracji publicznej, jak i klientom indywidualnym. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w szczególności spółek prawa handlowego. Oferujemy bieżące doradztwo prawne na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, w tym sporządzanie umów, pism procesowych, opinii prawnych, ekspertyz, negocjowanie kontraktów, wdrażanie optymalnych praktyk prawno-podatkowych. Zależy nam na zaufaniu i bezpieczeństwie naszych Klientów, stąd dbamy o profilaktykę, wskazujemy najkorzystniejsze rozwiązania prawne, ekonomiczne i biznesowe umożliwiające realizację celów w dalszej perspektywie czasowej. Zajmujemy się również kompleksowym doradztwem w zakresie postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego, zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Pomagamy w dochodzeniu należności, w tym przeprowadzaniu negocjacji, postępowań polubownych i pojednawczych oraz postepowań egzekucyjnych. Klientom indywidualnym oferujemy szeroką pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa administracyjnego, czy prawa podatkowego.

„Ignorantia iuris nocet”

„Nieznajomość prawa szkodzi”